Integritetspolicy för arbetssökande

Integritetspolicy för arbetssökande

2017-10-09

 1. Allmänt

  Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur JL Ekonomi Västerås AB, 556605-1354 (”JL Ekonomi”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. JL Ekonomi tillhandahåller på sin hemsida en tjänst, där lediga tjänster hos JL Ekonomi utannonseras. Denna Integritetspolicy gäller då arbetssökande (”Arbetssökande”) ansöker om lediga tjänster via hemsidan eller på annat sätt. Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.
 2. Personuppgiftsansvar

  JL Ekonomi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

  Kontakt:

  JL Ekonomi Västerås AB Stora Gatan 38 722 12 Västerås Tel: 021-38 05 00 E-post: inkorg@jlekonomi.se

 3. Samtycke och återkallelse av samtycke

  Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att JL Ekonomi behandlar dina personuppgifter. Observera dock att JL Ekonomi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som arbetssökande och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten.
 4. Vilka personuppgifter samlas in?

  JL Ekonomi samlar in och lagrar information om dig som erhålls från dig som Arbetssökande. JL Ekonomi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i ditt CV och i ditt personliga brev. JL Ekonomi samlar även in och lagrar annan information som du som Arbetssökande har tillhandahållit oss i samband med att du skickar in din ansökan.
 5. Hur använder vi dina personuppgifter?

  JL Ekonomi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Arbetssökande och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som finns hos oss, men som vi inte har publicerat en platsannons för. Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje parter som kan vara intresserad av dig som Arbetssökande. Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.
 6. HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

  Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på inkorg@jlekonomi.se.
 7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  JL Ekonomi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.
 8. Dina rättigheter

  Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att JL Ekonomi behandlar dina personuppgifter. JL Ekonomi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det skulle behövas för att exempelvis fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta JL Ekonomi. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
 9. Känsliga personuppgifter

  Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy.
 10. Lagringstid

  Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlas in, det vill säga så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Vi kan i vissa fall vilja bevara dina personuppgifter längre, för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst eller för att dela din ansökan.
 11. Ändringar i integritetspolicyn

  JL Ekonomi förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle denna policy ändras väsentligt, exempelvis avseende den behandling JL Ekonomi utför som personuppgiftsansvarig, ser vi till att meddela dig om detta på lämpligt sätt.